ཆོས་བརྡ་གསལ་བསྒྲགས།

འཛམ་གླིང་ཞི་བདེའི་སྨོན་ལམ་སྐབས་དང་པོ། རྫོགས་ཆེན་ཡང་ཏི་བླ་མ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཐིག་གི་མཚན་སྔགས་དུང་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་བརྡ། འཛམ་གླིང་ས་ཕྱོགས་གང་སར་གནས་པའི་རྒྱ་ཆེ་པའི་སེར་སྐྱ་ཕོ་མོ་ཡོངས་ཀྱི་སྙན་ལམ་དུ། ཆེད་གསོལ། ཨོ་རྒྱན་མ་ཧཱ་གུ་རུའི་གནས་མཆོག་མཱ་ར་ཏི་ཀ་འཆི་མེད་རྟག་བརྟན་ཆོས་གླིང་དགོན་དུ་༧སྐྱབས་རྗེ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་༧འཁྲུལ་ཞིག་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་ལམ་སྟོན་ཇི་བཞིན། འདི་ལོ་ཆུ་ཡོས་བོད་ཟླ་༡་པོའི་ཚེས་༡༠་ནས་ཚེས་༡༥། ཕྱི་ལོ་༢༠༢༣་ཕྱི་ཟླ་༣་པའི་ཚེས་༡་ནས་ཚེས་༧་བར་ཉིན་གྲངས་བདུན་རིང་། ༧སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མཁྱེན་ཡང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ། ༧སྐྱབས་རྗེ་འཁྲུལ་ཞིག་ཡང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ། ༧སྐྱབས་རྗེ་རྫ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ། ༧སྐྱབས་རྗེ་ཟང་ཟང་རིན་པོ་ཆེ་བཅས་དབུ་བཞུགས་ཐོག་བླ་སྤྲུལ་མཁན་སློབ་འདུས་མང་ཡོང་ནས། བཤད་གྲྭ་ཁང་གསར་པའི་དབུ་དབྱེའི་མཛད་སྒོ་དང་སྦྲགས། གཏེར་ཆེན་༧འཁྲུལ་ཞིག་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་རྫོགས་ཆེན་ཡང་ཏི་བླ་མ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཐིག་གི་མཚན་སྔགས་དུང་སྒྲུབ་འཚོག་རྒྱུ་དང་། མཐའ་རྟེན་ཚེ་དབང་བཅས་སྩལ་རྒྱུ་ཐུགས་གཏན་ཁེལ་བ་ལགས་ན། དད་ལྡན་སེར་སྐྱ་ཕོ་མོ་ཀུན་ལ་ངེས་ཕེབས་ཡོང་བའི་མགྲོན་བརྡ་རུ། མཱ་ར་ཏི་ཀ་འཆི་མེད་རྟག་བརྟན་ཆོས་གླིང་འདུས་སྤྱི་ནས་ཕྱི་ལོ་༢༠༢༣། ཕྱི་ཟླ ༡། ཚེས་ ༥ ལ།། འབྲེལ་གཏུགས་ཁ་པར་ཨང་། ༼མཱ་ར་ཏི་ཀ༽ སློབ་དཔོན་ཉི་མ་པ་སངས། ༩༨༤༣༨༧༧༨༥༠ སློབ་དཔོན་ཟླ་བ་བསོད་ནམས། ༩༨༦༣༧༧༩༣༢༥ ༼བལ་ཡུལ་ཀཱཐ་མན་ཌུ༽ ཉི་མ་ནོར་བུ། ༩༨༤༡༥༣༥༥༤༢ རྒྱལ་མཚན། ༩༨༤༡༢༡༦༨༩༡ ༼ཤར་ཁུམས་བུ༽ བླ་མ་ངག་དབང་སྦྱིན་པ། ༩༨༦༢༢༡༩༨༨༨

धार्मिक सूचना

प्रथमविश्वशान्तिमोन्लम (प्रणिधान) जोग्छेन याङ्तीलामा कुसुङ थुग्थीगको करोडौं मन्त्रजपको सूचना । विश्वभर रहनु भएका सम्पूणर् धर्मावलम्बीहरूकालागि अनुरोध — दोस्रो बुद्ध गुरु पद्मसंभवको उत्तमतीर्थस्थलहलेसी मारतिकाको क्षिमे ताग्तेन क्षोलिङ गुम्बामापरमपुज्यक्याब्जे ठुल्शिग रिन्पोछेज्यूको आज्ञा तथामार्ग दर्शन अनुसार मिति २०७९ फागुन १७गतेदेखि २३ गतेसम्म (२०२३ मार्च १ देखि ७तारिखसम्म) सातदिनहुने विश्वशान्तिपूजा (मोन्लम) क्याब्जे दिल्गो खेन्चे याङ्सी रिन्पोछे, क्याब्जे ठुल्शिग याङ्सी रिन्पोछे, क्याब्जे जाटुल रिन्पोछे, क्याब्जे साङसाङ रिन्पोछे,लामा, टुल्कु, खेन्पो, लोपोन लगायत संघहरुबाट नवनिर्मित शेडा भवनको उद्घाटनका साथै तेर्छेन ठुल्शिग दोङाग् लिङ्पाको गम्भीर निधि“जोग्छेन” याङ्तीलामा कुसुङ थुग्थिग्को करोडौंमन्त्रजपतथाअन्तमा दीर्घायू अभिषेक (छेवाङ) हुने भएकाले श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई मारतिकामापाल्नु हुन अनुरोध गर्दछौं ।

सम्पर्क नं. ः खोटाङ, हलेसी – लोपोन ङिमापासाङ ९८४३८७७८५० लोपोन दावा सोनाम ९८६३७७९३२५ काठमाडौं – ङिमा नोर्बु शेर्पा ९८४१५३५५४२ ग्याल्जेन शेर्पा ९८४१२१६८९१ सोलुखुम्बु – लामा ङावाङ जिम्ब ९८६२२१९८८८, ९८२३३४७८८८ आयोजक ः मारतिकाक्षिमे ताग्तेनक्षोलिङ गुम्बा (सन् २०२३ जनवरी ५ तारिख)

Dharma Announcement

1st Maratika World Peace Monlam 100 million Dzokchen Yangti Nakpo Three Kaya Mantra Recitation Monlam Dear all Dharma Brothers and Sisters, We are delighted to announce that Maratika Monastery organize the 1st Maratika World Peace Monlam, reciting 100 million Dzokchen Yangti Nakpo Three Kaya Mantra from 1st to 7th March 2023. Led by H.H. Kyabje Dilgo Khyentse Yangsi Rinpoche, H.H. Kyabje Trulshik Yangsi Rinpoche, His Holiness Kyabje Dzatrul Rinpoche, H.E. Kyabje Sangsang Rinpoche, Trulkus, Lamas, Khenpos, Lopons Sangha and lay devotees. All Dharma devotees are cordially invited to attend this great event. We are very pleased to welcome you all at the land of Immortality. Note: Maratika is the place of Wisdom, Compassion, Power and longevity, where Guru Padmasambahava and Mandarava achieved the Immortality. It is also one of the 6th Buddhist holy pilgrimage site in the World.

Organized by : Maratika Chimey Takten Choling Monastery Halesi Tuwachung-7, Province No. 1 Khotang, Nepal

法会通告 第一届尼泊尔玛惹谛噶世界和平祈愿法会 一亿遍大圆满仰滴纳波三身佛心咒持诵祈愿法会 致:各位师兄及师姐, 我们很高兴的宣布:尼泊尔玛惹谛噶无死永驻法洲寺将于2023 年 3 月 1 日至 7日,在尼泊尔玛惹谛噶主办第一届尼泊尔玛惹谛噶世界和平祈愿法会及一亿遍大圆满仰滴纳波三身佛心咒持诵祈愿法会。法会将由尊胜的依怙主顶果钦哲扬西仁波切、尊胜的依怙主楚玺扬西仁波切、尊胜的依怙主札楚仁波切、尊贵的依怙主桑桑仁波切、转世祖古、喇嘛、堪布、罗本、僧伽及信众们带领。 我们诚挚邀请所有信众参加与这次盛大的活动,也很高兴能够在长寿圣地欢迎各位的到来。 注:玛惹滴噶是智慧、慈悲、力量和长寿之圣地。莲师和曼达拉哇在这里证得无死持明的成就。 它也是世界第六大佛教圣地之一。 玛惹谛噶无死永驻法洲寺主办